Включеният хладилник пречи на работата на рутера и високоговорителите

Добре дошли! Всеки път, когато хладилникът се включва и изключва (стар, 70-те години на миналия век), високоговорителите на музика правят щракване и интернет се „спъва“. Очевидно маршрутизаторът получава отрицателно въздействие от мрежата. Моля, обяснете естеството на това въздействие и как да избягате от него. Опцията „представяне на хладилник в кошчето“ все още не е подходяща, въпреки че се издига на хоризонта. Благодаря ви!

Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Добре дошли! Често срещана ситуация. Необходимо е да опитате да захранвате оборудването (високоговорители и рутер) от нормален протектор срещу пренапрежение. Ако това не помогне, отидете по-високо - непрекъсваемо захранване или регулатор на напрежението. Няма повече възможности.
    Въпреки че има. Можете да замените компресора с друг. Е, или, което е по-евтино, заменете стартовото му реле, може би "забавя" старта. Няма повече възможности. Самият аз наблюдавах същата ситуация, само мишката ми се „свързваше“ с компютъра.

    отговор

Добавете коментар