Защо устройствата бръмчат, когато са включени?

Марина пита:
Когато свързвате устройства (към всеки контакт) като: лампа, зареждане от телефон, системно устройство, звуково оборудване и др., Тези устройства излъчват външен шум, подобен на светещ микрофон. Живеем в частна къща, има заземяване. Окабеляването е ново. Устройствата са обслужвани, проверяват се на друго място.
Отговорът на въпроса:
Здравейте! Проверете напрежението в мрежата, ако е ниско, тогава устройствата могат да бръмчат.
Зареждане...

Добави коментар