Защо електромерът постоянно се изключва?

Сергей пита:
Самият брояч на EMIS electro 970 се изключва, машините не работят, мрежовият индикатор светва. След изключване и включване на машината се появява светлината, индикаторът за аларма и мрежата светват. След известно време броячът се изключва отново и така постоянно, кажете ми каква е причината за този проблем, благодаря предварително.
Отговорът на въпроса:
Добре дошли! Колеги съветват: „Изключете всички машини трябва да премахнете целия товар, ако той е един и същ, тогава най-вероятно броячът не е в ред. Трябва само да оставите кода на брояча на напрежение. "
Зареждането ...

Добавете коментар