Късо съединение на проводника

Не мога да определя коя жица е скъсана. Фаза (1) преминава към двойния превключвател и два проводника излизат за осветяване на кухнята (2) и тоалетната (3). 1 + 2 = светлината свети в кухнята. 1 + 3 = светлината е слаба както в тоалетната, така и в кухнята. 1 + 2 + 3 = в кухнята светлината е включена в тоалетната не е. Между 1 и 3, когато лампата е изключена, волтметърът показва 0 волта, между 1 и 2, когато лампата е изключена, волтметърът показва 220 волта. Ако захранвам фазата от гнездото до 3, лампата светва нормално, ако захранвам фазата от контакта до 2, възниква късо съединение.

Зареждане...

един коментар

  • Admin

    Толкова трудно да се определи. Необходимо е да направите дълго повикване и когато уводната машина е изключена, извикайте всяка жица от кутията.

    Отговарям

Добави коментар