Защо да свързвате difavtomats едновременно с гребен и джъмпери?

Макар пита:
Щитът беше сглобен в апартамента. Когато видя и започна да се справя с някои проблеми, той обърна внимание на факта, че ABB difavtomats са свързани с фазов гребен и фазов проводник също е подходящ за всеки контакт на гребена (т.е. във фазовия вход на difavtomat). Очаквах, че дифавтомите ще бъдат свързани с гребен, а фазовият проводник ще пасне само на първия дифатомат.
Правилно ли е?
Връзката на машини в лайна
Отговорът на въпроса:
Здравейте! Странно решение, просто гребен, има за цел, както казахте, да свърже проводниците към първия модул, а останалото да се свърже към гребена. Може би електротехникът смяташе, че е по-надежден. Но всъщност това решение скоро може да влоши контакта - това е моето мнение.
Зареждане...

Добави коментар