Защо удължителят пробива калъфа?

Моля, кажете ми, че проблемът е следният: когато включите удължителния кабел в гнездото, той започва да пробива по тялото на удължителния кабел и върху гнездото. Щом извадите удължителния кабел от контакта, всичко се връща в нормално състояние и не пробива тялото на гнездото. Опитах 4 различни удължителни кабела, ситуацията е една и съща. Как да бъде

Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Ако гнездото е заземено, свалете капака и вижте връзката, проверете с неонов индикатор дали няма фаза на тялото на гнездото и на заземителния щифт. Може би инсталацията не е чиста и изолацията на фазовия проводник е повредена.

    отговор

Добавете коментар