Помогнете да свържете захранване с входно напрежение от 120 V

Вячеслав пита:
Здравейте, кажете ми, моля, купих електрически нож за риба в чужбина. На захранването е записан входът 120V. Но в нашите контакти е 220. Въпросът е може ли това устройство да бъде свързано към нашия гнездо?
Снимка приложена.

Отговорът на въпроса:
Здравей, Вячеслав! За това захранване се нуждаете от 120V в мрежата, не можете да го използвате от мрежата 220V, съдейки по външния вид, като цяло е трансформатор. Но можете да го захранвате с помощта на понижаващ трансформатор 220/120 (или 110) V. Пример за такъв трансформатор е Eleca KXT-050 Той е 50 VA, трябва 24 VA (12V × 2A) ...

Вие, черно-бели, сте написали INPUT - 120V, OUTPUT - 12V. Защо решихте, че може да работи от 220?

Зареждане...

Добави коментар