Възможно ли е да свържете една фаза към трифазен електромер?

Окабеляването на селската къща беше на 380 V. В SNT реконструирахме мрежите, аз отидох на 220 за повреда на половинката. Броячът е нов 3 ч. Според схемата има ограничение на входа допълнително счетоводство, след това потребители.

Въпрос: оставете фазата във входа към ограничителя (според счетоводната схема има само един от тях), тогава не преработвайте веригата (мат-зависимост) дали измерването на енергия ще бъде правилно?

Зареждане...

Един коментар

  • Admin

    Една фаза на трифазен измервател е по същество същата, както ако при наличието на три фази натоварването е само в една фаза, а другите две не се зареждат, тоест измервателният апарат трябва да работи правилно. Но в този случай, на първо място, всичко зависи от изискванията на доставящата организация и най-вероятно такава връзка няма да бъде одобрена за вас. Обикновено това не се практикува при свързване на потребители - те поставят измервателни устройства изключително по предназначение - трифазни за измерване в трифазна мрежа, еднофазни - за еднофазни.
    Тоест, трябва да адресирате този проблем до доставчическата организация, с която сключвате договор за доставка на електроенергия, който се свързва към електрическата мрежа.

    Отговарям

Добави коментар