Как да изчислим минималната стойност на топлинния ефект на електрическата дъга на гащеризоните?

Здравейте Кажете ми как да изчисля минималната стойност на HAZ на гащеризони (електрически инсталации от 0,4 kV и 6 kV)? И трябва ли да се използва празен капак по време на превключване в 6 kV мрежи? Ако е така, в какви документи е написано и като цяло, в какви документи са изискванията за дрехи при превключване в 6 kV мрежи?

Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Добре дошли! Изчисляването може да се извърши в съответствие с насоките на IEEE 1584-2002 [9].
    В съответствие с резултата от изчисляването на вероятната стойност на енергията на падащия топлинен поток, генериран от електрическата дъга, за определена електрическа инсталация се избира набор от подходящо ниво на защита.

    отговор

Добавете коментар